Termes i condicions d’us

  1. Introducció

El present document, així com els esmentats en ell, estableix les condicions per les quals es regeix l’ús de la següent pàgina web (en endavant, les “Condicions”): https://espailotus.com/

Li preguem que llegeixi atentament les presents Condicions, l’Avís Legal, la nostra Política de Cookies i la nostra Política de Privacitat (conjuntament, les “Polítiques de Protecció de Dades”) abans d’utilitzar aquesta pàgina web. A l’utilitzar-la vostè consent expressament quedar vinculat per aquestes Condicions i per les nostres Polítiques de Protecció de Dades, per la qual cosa, si no està vostè d’acord amb les mateixes no ha de fer servir aquesta Pàgina Web. Si té alguna pregunta relacionada amb les Condicions o les Polítiques de Protecció de Dades pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic.

  1. Condicions generals entre ESPAI LOTUS i l’usuari:

L’usuari declara que és major d’edat i disposa de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts per ESPAI LOTUS, així com per a adquirir la condició d’usuari, manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén i accepta la totalitat de les condicions que consten a continuació relatives a la utilització de la pàgina web i a la contractació dels serveis oferts.

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts del nostre lloc web de conformitat amb la Llei i els Termes i Condicions generals i particulars dels serveis que ofereix ESPAI LOTUS a cada moment, abstenint-se d’utilitzar-los per:

  1. Realitzar activitats il·lícites, contràries a la bona fe, als costums, a la moral o a l’ordre públic.
  2. Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.
  3. Reproduir, duplicar, vendre o explotar per a fins comercials qualsevol contingut de la Web.
  4. Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme i / o que atemptin contra els drets humans.

2.1. S’indica que el Responsable del tractament és la societat mercantil ESPAI MASS BENESTAR I MOVIMENT, S.L., proveïda de C.I.F. B-44979029, amb adreça al carrer Modolell n.º 64, Baixos (08021 – Barcelona), ​​Espanya i correu electrònic: info@espailotus.com a efectes de l’exercici dels drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, oposició i dret a no ser objecte de decisions individualitzades.

2.2. Els links o enllaços amb altres Pàgines Web que apareguin a la pàgina de ESPAI LOTUS s’ofereixen a efectes merament informatius a l’usuari, de forma que ESPAI LOTUS no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s’ofereixin o subministrin a les pàgines de destinació ubicades a un altre domini.

2.3. Tots els continguts, marques, logos, dibuixos etc. que figuren a la web de ESPAI LOTUS, es troben protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial que són expressament reservats per ESPAI LOTUS o, si escau, per les persones o empreses que figuren com a autors o titulars dels drets. La violació dels anteriors drets serà perseguida de conformitat amb la legislació vigent. Per tant, queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà de la totalitat dels continguts de la web de ESPAI LOTUS per a usos diferents dels de la legítima informació dels serveis oferts. En tot cas serà necessari el consentiment previ per escrit de ESPAI LOTUS.

2.4. L’usuari, mitjançant el checkbox del formulari “Accepto rebre comunicacions comercials personalitzades de ESPAI MASS BENESTAR I MOVIMENT, S.L.” dona el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials de ESPAI LOTUS sobre els serveis que aquesta comercialitza.

2.5. L’usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d’aquest servei és la espanyola. Seran competents per conèixer de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquestes clàusules els jutges i tribunals del domicili de l’usuari.

2.6. L’enviament i la remissió de dades que es realitzi per l’usuari a través de la Web de ESPAI LOTUS o la informació que aquesta remeti, es troba protegida per les més modernes tècniques de seguretat electrònica a la xarxa. Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades es troben igualment protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés de tercers no autoritzats a les mateixes. ESPAI LOTUS realitza els seus millors esforços per disposar dels sistemes més actualitzats per a l’eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.

2.7. La Companyia no es fa responsable dels possibles errors de seguretat o desconnexions que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), als fitxers o als documents emmagatzemats al mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per la connexió als serveis i / o continguts del web, o degut a un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

2.8. Pel que fa a les xarxes socials, ESPAI LOTUS està actualment present a Instagram. Aquesta aplicació poden recollir informació relacionada amb la navegació de l’usuari, sent qualsevol informació recollida a través d’aquesta sotmesa a la política de privacitat de la companyia que facilita la aplicació. Així, l’usuari accepta expressament estar sotmès a les condicions que, en matèria de privacitat, disposa la citada xarxa social o plataforma on ESPAI LOTUS està present, facultant a aquest últim a utilitzar els mitjans que aquesta xarxa permet per a poder informar als usuaris sobre les diferents activitats i serveis que realitza.

2.9. La Companyia es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la Web, així com de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’ús i accés a la mateixa. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi a la Web, de manera que haurà de llegir periòdicament el present document.

2.10. Sense perjudici de la resta de previsions contingudes en els presents Termes i Condicions d’Ús, els clients, convidats i/o usuaris puntuals coneixen, accepten i assumeixen que ni ESPAI LOTUS ni el seu personal seran responsables de:

  • Qualsevol pèrdua, dany o sostracció dels objectes personals de tot tipus pertanyents als clients, convidats i/o usuaris;
  • Qualsevol dany o desperfecte causat pels clients, convidats i/o usuaris en les instal·lacions de ESPAI LOTUS o els equips i materials d’aquest,
  • Qualsevol dany personal o lesió que pateixin els clients, convidats i/o usuaris a ESPAI LOTUS i/o el seu personal quan no derivin d’una acció o omissió exigible a ESPAI LOTUS.