Comunitat Lotus

Per què el nom de “Espai Lotus, espai en moviment”?

El terme lotus em va ressonar des de ben aviat. No buscava un nom original, ans al contrari, volia un nom fàcil didentificar amb les disciplines que oferim al centre.

Com molts sabeu, el lotus de l’Índia, que és conegut també com a lotus sagrat o simplement lotus, és una planta aquàtica. En religions com el budisme i lhinduisme, la flor del lotus simbolitza la puresa, el no arrelament i la capacitat de resistir a les temptacions; un símbol del despertar a la realitat espiritual de la vida. El lotus té la capacitat de néixer del fang i créixer sobre l’aigua de forma pura i immaculada, com a prova que una nova vida brillant i pura pot sorgir dels llocs més obscurs.

Tanmateix, la flor del lotus representa els 7 txakres, els centres energètics a través dels quals flueix la nostra energia vital, en la filosofia iòguica.

I per què espai en moviment? Per tres raons molt diferents.

En primer lloc, perquè les disciplines que oferim són pur moviment del cos, i tots sabem que fer activitat física suposa sempre una millora en la salut i qualitat de vida. 

En segon lloc, perquè a part d’oferir disciplines que impliquen moviment del cos, també són disciplines que ens remouen per dins, ens connecten amb nosaltres mateixos i mateixes, ens empoderen, ens proporcionen energia i força d’una banda, i calma i benestar de l’altra, promouen la relaxació, alleugen lestrès i  redueixen l’ansietat.

En tercer lloc, perquè Espai Lotus pretén ser un espai que s’adapti a les necessitats del client i, per això, ens adaptarem a les vostres peticions i demandes i acceptarem canvis que puguin ser beneficiosos per la comunitat Lotus.

Benvinguts a Espai Lotus!

Mònica Altafaja