Comunitat Lotus

Un refugi al barri de Sant Gervasi

Lotus, espai en moviment, ofereix als veïns del barri de Sant Gervasi un petit i cuidat refugi per afavorir la seva salut i el seu benestar. Des del centre es promou l’atenció i la cura de cos, ment i ànima com a factors clau per sentir-se més bé amb un mateix. Dins la seva àmplia oferta es pot escollir entre pràctiques de ioga i tai chi, entrenaments de pilates i barra, i tallers d’expressió corporal a través de la dansa, entre molts d’altres.

Gran part de les disciplines que ofereix el centre requereixen una mirada cap a l’interior i desenvolupar la concentració per realitzar una bona pràctica. Per evitar distraccions i mantenir l’atenció en l’aquí i ara, cal deixar fora estímuls externs propis de la ciutat tals com pressa, notícies, sorolls i contaminació.

Convençuts de la importància del lloc per aconseguir-ho, s’aposta per una arquitectura conscient que integra l’espai i les persones en totes les fases del procés. Amb la col·laboració i el compromís per part de tot l’equip amb el projecte i els valors que aquest representa, s’assoleix l’equilibri i l’harmonia que aporten la serenor necessària per a afavorir aquesta percepció interna i aconseguir una atenció plena.

Les necessitats del centre

Espai Lotus es troba al carrer Modolell en un local en planta baixa d’aproximadament 60 m2 format per la sala principal, el vestidor i el lavabo.

La sala principal es planteja diàfana i amb grans obertures amb una voluntat ferma de mostrar-se al carrer. Es troba equipada amb miralls, barres, teles i espatlleres. El vestidor genera un espai més íntim al fons de la sala principal reservat per la pràctica de pilates i els entrenaments personals. El bany agafa personalitat pròpia amb un sostre de tela tensada retro il·luminada que fa que esdevingui ampli i lluminós, tot i tractar-se d’un espai tancat i petit.

Les diferents estances es resolen amb els mateixos acabats dins d’una mateixa gama cromàtica per tal de donar continuïtat al conjunt del centre i guanyar en sensació d’amplitud.

El tancament exterior, realitzat amb alumini amb trencament de pont tèrmic i vidre amb cambra amb acabat lacat corten, garanteix unes bones condicions tèrmiques i acústiques.

El disseny de les obertures respon a l’esperit del centre de relacionar-se amb el barri i és a través seu que el centre es percep canviant i en moviment. El mobiliari s’integra en les mateixes fusteries creant uns espais entremitjos que afavoreixen la relació entre l’interior i l’exterior, en fan de coixí i n’actuen com a filtre. La il·luminació i les cortines determinen el grau d’intimitat tamisant llum i vistes tot garantint un bon grau de privacitat quan aquesta és necessària.

El sostre, realitzat amb panells absorbents de fibra de fusta i delgues de fusta suspeses, integra les instal·lacions de clima, ventilació, electricitat i il·luminació. El seu disseny manté l’alçada màxima que ofereix el local, inclou elements de suport per a realitzar activitats amb teles, permet registrar les instal·lacions fàcilment i en fa possible la seva modificació futura.

Dins de la complexitat del sostre, cal destacar el projecte d’il·luminació. Aquest és regulable en intensitat i presenta diferents escenes per aconseguir crear l’ambient que requereix cadascuna de les pràctiques que es realitzen al centre, ja sigui dansa, entrenament o relaxació.

Està format per una il·luminació general al centre de la sala, uns focus laterals amb llum indirecta i làmpades decoratives i punts de llum integrades al mobiliari. El conjunt es completa amb la incorporació del logotip d’Espai Lotus amb lletra corpòria retro il·luminada. Aquesta presideix la sala, esdevé fons d’escenari i posa en valor el revestiment natural. La seva presència es percep des de l’exterior del local i en fa de reclam.

L’harmonització de l’espai

L’estudi de geobiologia i biohabitabilitat realitzat per l’Alícia Tornos detecta a la part central del local una corrent d’aigua subterrània i certa tensió en les línies Hartman. El Ba gua és bastant equilibrat, amb una extensió a la zona nord est que contempla el bany. L’àrea nord és petita, a l’àrea sud no accedeixen els rajos de sol i les úniques obertures es troben a façana, amb orientació oest i sol de tarda.

El disseny de la proposta incorpora de forma intrínseca l’harmonització de l’espai aplicant criteris de salut i biohabitabilitat, feng shui i geometria sagrada.

S’activa el KUA MUNTANYA, que s’identifica amb el saber i la reflexió. Aquesta energia afavoreix la introspecció i permet discernir entre allò veritablement important d’allò superflu. També permet desprendre’s de tot allò obsolet i caduc que ja no és adient.

S’incrementa l’element TERRA revestint les parets amb argila i incorporant colors ocres. S’activa l’element AIGUA amb formes orgàniques, arrodonint els cantells i introduint formes ondulades en cortines i objectes decoratius. Es potencia el FOC amb la col·locació de miralls a la paret a sud i creant zones de llum jugant amb les tonalitats del sol.

S’activa el rectangle solsticial que ordena i equilibra les energies del lloc oferint una forta sensació d’estabilitat i seguretat. Aquest traçat és propici per a la vida i l’evolució personal.

S’activa el cercle del foc còsmic que ajuda a despertar la llum interior i dona força en els processos que posen de manifest el camí personal indicant la direcció a seguir. Aquest traçat s’expandeix més enllà del mateix centre esdevenint un poder transformador i un motor de canvi.

Els revestiments naturals

Coneixedors que l’elecció dels acabats determina l’ambient interior, s’aposta per materials naturals que milloren la qualitat de l’aire, en regulen la humitat i la temperatura i no emeten tòxics. Aquests, acompanyats d’una bona ventilació i la utilització de productes de neteja naturals, aconsegueixen crear un hàbitat saludable.

El revestiment natural d’argila incorpora l’element TERRA a l’espai i el dota d’una gran bellesa i d’una olor característica, alhora que aporta molts altres beneficis. Es tracta d’un material natural, apte per persones amb al·lèrgies o amb sensibilitat química, no emet compostos orgànics volàtils, és transpirable, antiestàtica i respectuosa amb el medi ambient.

L’argila millora l’aïllament tèrmic i la qualitat acústica de la sala, absorbeix les males olors i té capacitat d’absorció de la humitat. Tant la seva composició com la seva textura la fan única i aquesta s’accentua amb la incidència de la llum. La il·luminació, ja sigui natural o artificial, li aporta diferents matisos i fa que sigui mudable al llarg del dia.

La tarima de fusta natural de roure aporta moltíssima calidesa. El seu tractament superficial manté el porus obert de manera que ofereix una alta capacitat d’atenuació acústica i manté les seves característiques higrotèrmiques. Es tracta d’un material noble de gran qualitat i súper agradable al tacte.

El paper pintat, amb motius vegetals i colors dins la gamma cromàtica general, concedeix al conjunt dinamisme i creixement. 

Les teles i els teixits de fibres naturals ofereixen una combinació harmònica de colors, textures i acabats que ajuden a crear un ambient íntim i relaxat. Materials com el cotó, el lli, l’espart, el cànyam o el yute es troben presents en cortines, coixins, catifes, làmpades i cistelles.

Les plantes s’inclouen en el disseny amb la voluntat d’aproximar-se a la naturalesa i ajudar a relaxar el sistema nerviós. Aquestes purifiquen l’aire i contribueixen a regular la humitat.

El resultat? Un espai tremendament confortable que t’abraça, on desapareixen neguits i presses i s’atura el temps. Un petit gran refugi que permet retrobar-te i connectar amb tu en plena ciutat.

Roser Olle
Arquitecta (especialitzada en arquitectura conscient)